Warranty and Complaints

*English below*
Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@eduard-leiden.nl.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Warranty
We care about our products and do our best to deliver them to you in top condition. Nevertheless, it can happen that an order becomes defective during transport or that something else happens that allows you to claim under warranty. From a legal point of view, you are obliged to report this to us within two months after discovery of the defect. If the defect falls within the warranty, we will arrange for repair or replacement free of charge.

Complaints
It is always possible that something does not go quite as planned. We recommend that you first report complaints to us by emailing info@eduard-leiden.nl. From February 15, 2016 it is also possible for consumers in the EU to register complaints via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. If your complaint is not yet being dealt with elsewhere, you are free to file your complaint via the European Union platform.

© 2016 - 2021 EDUARD Leiden | sitemap | rss