Shipping and return

*English below*
De verzendkosten binnen Nederland zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. Wij versturen altijd met PostNL. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 7,95 inclusief BTW. Bestellingen boven de €200,00 worden gratis verzonden. Als de bestelling niet volledig kan worden geleverd en in meerdere verzendingen wordt geleverd, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen. Prijzen in de winkel en online kunnen variëren.
 Verzendingen naar het buitenland zijn duurder, de opties en tarieven kunnen worden geselecteerd in het bestelproces.

De bestelling wordt na ontvangst van betaling zo snel mogelijk verzonden. Vaak dezelfde dag nog, soms de dag erna, dus je pakket wordt binnen 2 tot 5 werkdagen bij jou thuis bezorgd. Op zondag geplaatste bestellingen, gaan maandag naar de post. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Hiervan wordt de klant op de hoogte gesteld. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaats vinden, mag deze worden geannuleerd en zal het betaalde bedrag worden teruggestort. Bij vragen kan altijd contact worden opgenomen per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753. 

EDUARD Leiden garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen, op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd. EDUARD Leiden betaalt alleen het bedrag terug dat betrekking heeft op het artikel, niet het bedrag dat betaald is voor de verzending naar de klant. 

Over een retourzending dient altijd eerst contact worden opgenomen met EDUARD Leiden per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753. Een retourpakket kan worden afgegeven bij een postagentschap in Nederland en gestuurd naar EDUARD Leiden, Hooglandse Kerkgracht 6, 2312 HT Leiden. De kosten van een retourzending door de klant, dienen door de klant te worden betaald en deze worden niet door EDUARD Leiden vergoed. De online aankopen mogen ook worden geruild of teruggebracht in de winkel EDUARD in Leiden. 

De wijze van terugbetaling van het bedrag van de bestelling wordt met de klant afgesproken. De kosten van een retourzending door de klant, dienen door de klant te worden betaald en deze worden niet door EDUARD Leiden vergoed. 
Bij een fout van onze kant waardoor een artikel verkeerd wordt geleverd of beschadigd aankomt, worden de verzendkosten van het ontvangen pakket en het retourpakket wel door EDUARD Leiden vergoed, maar alleen als hierover eerst contact is geweest per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753.
 

---------------------------

The shipping costs within the Netherlands are the same for all orders, regardless of the size and weight of your order. We always ship with PostNL. The costs for each shipping option are clearly stated during the ordering process. Our standard shipping costs are € 7.50 including VAT. Orders over € 200.00 are shipped free of charge. If the order cannot be delivered in full and is delivered in multiple shipments, no additional shipping costs will be charged for the back orders. Prices in-store and online may vary. We also ship outside the Netherlands, costs vary and can be found in the options and rates during the ordering process.

The order will be shipped as soon as possible after payment has been received. Often the same day, sometimes the day after, so your package will be delivered to your home within 2 to 5 working days, depending on the destination. Orders placed on Sunday go to the post on Monday. Although we strive to deliver within the stated timeframe, delays may arise due to unexpected events. The customer will be informed of this. In the unlikely event that the delivery does not take place within 30 days, it may be canceled and the amount paid will be refunded. If you have any questions, you can always contact us by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone on 06-30639753.

EDUARD Leiden guarantees full reimbursement, or, if desired, replacement of returned items, on the condition that all items are returned in the same condition as they were when they were received. This means that the items must not be damaged, dirty, washed, altered or worn and that labels or price tags have not been removed. EDUARD Leiden only reimburses the amount that relates to the article, not the amount paid for shipping to the customer.

About a return shipment, you should always first contact EDUARD Leiden by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone on 06-30639753. A return package can be delivered to a postal agency in the Netherlands and sent to EDUARD Leiden, Hooglandse Kerkgracht 6, 2312 HT Leiden. The costs of a return shipment by the customer must be paid by the customer and will not be reimbursed by EDUARD Leiden. Online purchases may also be exchanged or returned in the EDUARD store in Leiden.

The method of reimbursement of the cost of the order is agreed with the customer. The costs of a return shipment by the customer must be paid by the customer and will not be reimbursed by EDUARD Leiden. In the event of an error on our part, causing an item to be delivered incorrectly or when it arrives damaged, the shipping costs of the received package and the return package will be reimbursed by EDUARD Leiden, but only after contact has been made by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone on 06-30639753.

 

 

© 2016 - 2021 EDUARD Leiden | sitemap | rss